Regulamin sklepu

1. Regulamin korzystania ze strony internetowej metaforyrozwojowe.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 2. Zasady i warunki korzystania ze strony

§ 3. Dane osobowe

2. Regulamin sklepu

3. Regulamin systemu płatności transferuj.pl (t-pay.pl)

 

1. Regulamin korzystania ze strony:


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Korzystając ze serwisu www.metaforyrozwojowe.pl użytkownik akceptuje zapisy zawarte w dokumencie Regulamin. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zapisów, proszony jest o opuszczenie strony i nie korzystanie z jej zawartości.
Właścicielem strony www.metaforyrozwojowe.pl jest firma Prototypujemy.pl Paweł Zienkiewicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Reduty Ordona 72a/1.

§ 2. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Wszelakie kopiowanie i rozpowszechnianie tekstów, zdjęć i grafik jak i wszelkich innych materiałów jest zabronione bez zgody redakcji serwisu www.metaforyrozwojowe.pl
 2. Metafory rozwojowe i inne materiały wykorzystane w serwisie są chronione prawem autorskim.
 3. Użytkownik ma prawo do odpłatnego i nieodpłatnego wykorzystania zakupionej metafory rozwojowej jedynie w formie jaką ją zakupił.
 4. Użytkownik nie ma prawa ingerować w treść, wygląd, formę zakupionej metafory.
 5. Użytkownik nie ma prawa odsprzedawać uprzednio zakupionej metafory osobom trzecim. Może jedynie wykorzystać ją w celach rozwoju osobistego (własnego, swoich klientów).

§ 3.Dane osobowe

 1. Zbieranie danych.
  W czasie korzystania z serwisu www.metaforyrozwojowe.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracji lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Gromadzone przez nas dane osobowe i teleadresowe, użytkownik podaje dobrowolnie.
  Automatycznie zbierane są informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP, typ systemu operacyjnego), wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 2. Pliki ‘cookies’ .
  Serwis www.metaforyrozwojowe.pl wykorzystuje pliki ‘cookies’, małe pliki tekstowe, które służą identyfikacji przeglądarki podczas wizyty na stronie. Nie służą one identyfikacji użytkownika; za ich pomocą nie są przetwarzane ani przechowywane żadne dane osobowe.
  Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików „cookies” na twardym dysku komputera użytkownika, może to jednak oznaczać brak możliwości korzystania z niektórych funkcji portalu.
 3. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
  Serwis www.metaforyrozwojowe.pl nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych i adresowych użytkowników podmiotom trzecim. W przypadkach szczególnych (np. wygrana w konkursie) serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych koniecznych przy realizacji dostarczenia nagrody.
 4. Prawo do poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
  W przypadku, gdy użytkownik chce poprawić lub usunąć swoje dane z naszej bazy, może to zrobić korzystając z opcji „usuń profil” lub należy skontaktować się z administratorami serwisu za pomocą emaila: kontakt@metaforyrozwojowe.pl.
 5. W jakim celu zbieramy dane i jak je wykorzystujemy?
  a) Dane podawane w formularzu rejestracji użytkownika wykorzystywane są do prowadzenia korespondencji bądź w trakcie działań związanych z funkcjonowaniem serwisu.
  b) Serwis www.metaforyrozwojowe.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości do osób, które dobrowolnie podały swoje dane i zaakceptowały zapisy zawarte w Regulaminie. Jako „niezapowiedziane wiadomości” rozumiemy: informacje związane bezpośrednio z funkcjonowaniem serwisu; informacje o charakterze niekomercyjnym i komercyjnym – serwis zobowiązuje się do filtrowania informacji komercyjnych pod względem dopasowania do potrzeb użytkowników; ograniczania objętości wysyłanych listów elektronicznych; wysyłania treści komercyjnych sporadycznie).
  c) Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników portalu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych.
  d) W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  e) W przypadku naruszenia zasad korzystania z portalu lub naruszenia prawa, administracja serwisu www.metaforyrozwojowe.pl może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Zmiany Regulaminu
  Serwis www.metaforyrozwojowe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego we właściwym miejscu, bez powiadomienia o tym użytkowników. Użytkowników obowiązuje Regulamin znajdujący się w danej chwili na stronie www.metaforyrozwojowe.pl
 7. Kontakt
  Firma zbierająca dane: Prototypujemy.pl Paweł Zienkiewicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Reduty Ordona 72a/1.
  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: kontakt@metaforyrozwojowe.pl

 

2. Regulamin sklepu:

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§1. WSTĘP
1. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.metaforyrozwojowe.pl prowadzony jest przez firmę
Prototypujemy.pl Paweł Zienkiewicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Reduty Ordona 72a/1,
NIP: 857-181-97-95
REGON: 320-630-495
email: kontakt@metaforyrozwojowe.pl
2. Sklep internetowy www.metaforyrozwojowe.pl, zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów (metafor rozwojowych) zamieszczonych na witrynie www za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie realizuje firma prototypujemy.pl.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Sklep sprzedaje produkty również poza granice kraju.

§2. ZAMÓWIENIE
1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
2. Zamówienia składane są przez stronę www.metaforyrozwojowe.pl
3. Sprzedającyzastrzega sobie prawo do:
a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości;
c) odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

§3. PŁATNOŚĆ
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) Przelewem bankowym (w tym celu proszę kontaktować się z biurem, za pośrednictwem maila kontakt@metaforyrozwojowe.pl lub pod numerem telefonu +48 607 478 930)
b) za pośrednictwem systemu płatniczego transferuj.pl

§4. ZWROTY/ REKLAMACJA
1. Sprzedający nie uznaje zwrotów zakupionych metafor rozwojowych.
2. W przypadku reklamacji proszę kontaktować się z biurem za pośrednictwem maila kontakt@metaforyrozwojowe.pl lub pod numerem telefonu +48 607 478 930, rozpatrywane będą one w ciągu 14 dni kalendarzowych.

§5. USTALENIA KOŃCOWE
1. Wysyłając dane osobowe, Nabywca dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień oraz celach marketingowych przez firmę Prototypujemy.pl Paweł Zienkiewicz z siedzibą w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) . Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie. Osoby zainteresowane mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd w Warszawie.
4. Nabywca dokonując zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.

 

3. Regulamin systemu płatności transferuj.pl (tpay.com) dostępny jest pod poniższym linkiem:

Regulamin korzystania z serwisu transferuj.pl (tpay.com)

 

 

Ta strona używa cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close