Redukcja nas czeka

Dialog napisany przez Joaśkę zawiera wiele informacji. W toku pisania trzeba będzie zdecydować, które z nich zostaną zawarte w wypowiedziach bohaterów, które pokazane w ich działaniu. Jednocześnie można montować pytania do założeń, które ustaliła Joaśka.
Z dialogu wiemy, że:
rozmawiają Trybik i Niebieski tryb
Niebieski chce ruszyć grupę tęczowych kółek

Pytania do dalszej pracy

Pytania, jakimi warto pobudzić wyobraźnię do dalszej pracy są:
– gdzie się znajdują bohaterowie? Jakie posiadają zmysły?
– co czują do siebie nawzajem, a co w związku z zastaną sytuacją?
– jak się zachowują, wyglądają przeżywając te emocje?
– dlaczego Niebieski chce poruszyć grupę tęczowych kółek?

Określenia typu “nie zrobiły one nic”, “coś je zatrzymało”, “zrobić wiele dobrego”, “dla innych” nasuwają pytania:
– czego konkretnie nie zrobiły?
co je zatrzymało?
jakie działanie zostało zatrzymane?
co nie zostanie przez to zrealizowane?
zrobić wiele dobrego, czyli co takiego i jak dużo?
dla innych, tzn. dla kogo?

Odpowiadając przynajmniej na niektóre z tych pytań, możesz zadać kolejne, zgodne z Twoimi założeniami (patrz piszę bajkę cz 4):
Jak Trybik może ewaluować pomysły/decyzje Niebieskiego? Jak może mu pomóc doskonalić pracę – i jaką pracę? 😉
Kto jest grupą docelową Trybika?

W kolejnych krokach będziemy nasycać relację Trybika i Niebieskiego emocjami i opisami ich zachowań, ich odbiorem zmysłowym świata tak, żeby dialog nabrał plastyczności.

Autorka wpisu:

Joanna Frąckiewicz

Ta strona używa cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close